Bron: 22 oktober 2013 Ministerie van Economische zaken
Nieuwe Green Deals ondertekend op Innovatie Estafette

Biobased bouwen aan de toekomst


Hoe kan het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de bouw worden bevorderd? Dat is dé vraag waar de Green Deal Biobased Bouwen zich mee bezig houdt. “Onbekend maakt onbemind. Dat gaat ook op voor biobased bouwmaterialen. Wij willen ons inspannen om de obstakels in de regelgeving en de onbekendheid van de mogelijkheden weg te nemen. Bijvoorbeeld door biobased bouwmaterialen op te laten nemen op de MIA-lijst. Uiteindelijk willen we dat er een gelijk speelveld voor biobased materialen en traditionele bouwmaterialen ontstaat”, legt Fred van der Burgh, Agrodome, uit.

Bouwbesluit

Voor het zover is, moeten biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten eerst passen binnen de relevante bouw- en milieuregelgeving. Door biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in lijn te brengen met de regelgeving, verbetert hun positie. Daarom stelt de Rijksoverheid kennis beschikbaar over het beleid en de interpretatie van het Bouwbesluit. Bovendien spant zij zich in om bestaande beleidskaders aan te passen.

Punten van aandacht

Andere punten van aandacht zijn: de verbetering van de kennis, beschikbaarheid en toepasbaarheid van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten én het ontwikkelen van een communicatie- en marktstrategie. Van der Burgh: “Op dit moment blijkt dat biobased bouwmaterialen nog moeite hebben om marktpositie te verwerven. Door communicatie en marketing zou je meer aandacht kunnen creëren voor de voordelen. Maar de markttoetreding kan ook bevorderd worden door het opnemen van biobased bouwmaterialen op de MIA/VAMIL lijst.”

De Green Deal Biobased Bouwen is op 22 oktober ondertekend door: 22 Biobased Bouwbedrijven en de ministeries van EZ, IenM en WR. In de zomer van 2014 is de Green Deal Biobased bouwen gegroeid naar 30 deelnemers.


De Green Deal

 

Partijen

De Green Deal Biobased Bouwen wordt in eerste instantie gesloten tussen ruim 20 partijen die actief zijn in de bouwsector en de ministeries van ­Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst). Later sluiten meer deenemers aan.

Doel

Het doel van deze Green Deal is het verbeteren van het concurrentievermogen van de biobased economie door stimulering van het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de Nederlandse bouw.

De Green Deal beoogt het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor biobased producten. Dit wordt uitgewerkt door teams die zich gaan richten op de positie van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de milieu- en bouwregelgeving, het verbeteren van de kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een gezamenlijke communicatie- en marketing strategie voor biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Oproep

De Green Deal biobased bouwen is een gevolg van de oproep die Roel Bol (directeur BBE-EZ) tijdens de opening van het Biobased Paviljoen in ICDuBo op 29 september 2012 deed. Het paviljoen wordt ondersteund vanuit het Interreg IVb project CAP’EM, een ­Europees project om de productie, verspreiding en het gebruik van ecologische materialen te bevorderen.

Totstandkoming

Stichting Agrodome, RDM Campus en ICDuBo hebben de handschoen opgepakt om deze Green Deal verder op te zetten en uit te werken. Producenten, architecten, onderwijs, adviseurs en andere marktpartijen hebben zich aangesloten om kennis met elkaar te delen en een concreet vervolg te geven aan de oproep.

Ondertekening

Tijdens de innovatie estafette op 12 november 2013 is de Green Deal ondertekend. De uitvoering van de Green Deal zal daarna meteen starten en in 2015 wordt deze afgerond.

Symposium en opening Paviljoen Biobased bouwen bij ICDuBoSymposium en opening Paviljoen Biobased bouwen bij ICDuBo

Green Deal tijdens de Innovatie estaffette in de RAI Amterdam op 12 november 2013

Green Deal tijdens de Innovatie estaffette in de RAI Amterdam op 12 november 2013 Tekening van de Green Deal tijdens de Innovatie estaffette in de RAI Amterdam op 12 november 2013

Biobased materialen en de Nationale Milieu Database

Een aandachtspunt uit de Green Deal biobased bouwen is de wet- en regelgeving. De trekkers van deze werkgroep zijn Greenworks en IOB. In de Green Deal Biobased Bouwen is geconstateerd dat het niet aanwezig zijn van biobased materialen in de Nationale Milieu Database (NMD) een belangrijke belemmering is om tot een gelijk speelveld te komen voor biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Invulling

Het doel van dit project is om op korte termijn categorie 2 (branchegemiddelde) en/of categorie 1 (fabrikanteigen) milieudata beschikbaar te krijgen voor de Nationale Milieu Database (NMD) van belangrijke biobased productgroepen.

Het project is in december 2014 gestart voor de productgroepen verf, isolatiemateriaal, plaatmateriaal en gevelbekleding. Ook wordt gekeken naar een houtskeletbouw element.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Agrodome in samenwerking met IVAM en Ecochain.

 

IOB     logo ivam     logo ecochain