Mei 2014

Wet- en regelgeving

 

Biobased bouwproducten en de CE-markering op bouwproducten

 

Sinds 1 juli 2013 moeten veel bouwproducten die in de handel worden gebracht worden voorzien van een CE-markering. Dit geldt ook voor Biobased bouwproducten waarop een geharmoniseerde productnorm van toepassing is.

Fabrikanten of importeurs moeten hun bouwproducten (laten) testen of beoordelen aan de hand van de methoden uit de productnormen (hEN). Zij kunnen in het geval hun product niet onder een geharmoniseerde norm valt ook zelf kiezen voor de CE-markering. Dit kan op basis van een Europese technische beoordeling (ETA) op grond van een Europees Beoordelingsdocument (EAD). De CE-markering is gebaseerd op de Europese Verordening bouwproducten.

De verordening kan gezien worden als Europese wet en heeft een rechtstreekse werking. Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten zich aan deze regels houden. De regels zijn niet alleen van toepassing op producten die worden geïmporteerd of geëxporteerd, ook zijn ze van toepassing op producten die worden verwerkt in het land waar ze worden geproduceerd.

Producten met een CE-markering moeten sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben waarin die technische specificaties (prestaties op producteigenschappen) zijn vermeld.

Als fabrikant van biobased producten kunt u met onderstaande mogelijkheden nagaan of de CE-markering voor bouwproducten ook van toepassing is op uw product.

 • Op de website van het Contactpunt bouwproducten kunt u nagaan of uw product onder de CE-markering valt. U kunt bijvoorbeeld op productomschrijving zoeken in de module CE-markering of er een geharmoniseerde norm of Europese Technische Goedkeuringsrichtlijn voor uw product bestaat.

 • Voor de CE-markering op bouwproducten zijn door de Europese Commissie vele mandaten opgesteld. Voor deze mandaten staan op de website van het contactpunt de aansluitmatrices genoemd die de fabrikant kan gebruiken om uit te vinden welke productgroepen of bouwproducten vallen onder deze mandaten. Verder valt te lezen welke normen voor de CE-markering van belang zijn en welke essentiële kenmerken genoemd moeten worden in de prestatieverklaring, die bij de CE markering moet worden opgesteld.


 • Voor meer informatie over CE-markering op bouwproducten: Contactpunt bouwproducten

  AgenschapNL-greendeals

   

  Voorbeeld

  Voor een biobased product dat als plaatmateriaal of paneel wordt gebruikt komt u bij mandaat M121 Wand- en plafondafwerking voor binnen- en buitentoepassingen terecht. Wanneer het een binnentoepassing betreft zou het bijvoorbeeld om de productgroepen wand- of plafondpaneel (b2) of wandpaneel (b3) kunnen gaan. Voor decoratieve wandpanelen is al een norm beschikbaar, namelijk EN 15102. Deze norm leidt tot CE-markering op bouwproducten. De fabrikant zou de scope van deze norm moeten bekijken of zijn product (en toepassingsgebied) hieronder valt. Het kan ook zijn dat er bij CEN een geharmoniseerde norm in ontwikkeling is. De fabrikant zou dit kunnen nagaan bij NEN (Delft). Wanneer zijn product niet onder een geharmoniseerde norm valt kan de fabrikant ook verzoeken om een Europese Technische Beoordeling (ETA) van zijn product om vrijwillig te voldoen aan de eisen van CE-markering. Voor meer informatie over dit traject kan hij contact opnemen met Stichting Bouwkwaliteit (SBK, Rijswijk)


  Artikel 5

  Verordening bouwproducten

  CE

  Derogations from drawing up a declaration of performance


  By way of derogation from Article 4(1) and in the absence of Union or national provisions requiring the declaration of essential characteristics where the construction products are intended to be used, a manufacturer may refrain from drawing up a declaration of performance when placing a construction product covered by a harmonised standard on the market where:

  (a) the construction product is individually manufactured or custom-made in a non-series process in response to a specific order, and installed in a single identified construction work, by a manufacturer who is responsible for the safe incorporation of the product into the construction works, in compliance with the applicable national rules and under the responsibility of those responsible for the safe execution of the construction works designated under the applicable national rules;

  (b) the construction product is manufactured on the construction site for its incorporation in the respective construction works in compliance with the applicable national rules and under the responsibility of those responsible for the safe execution of the construction works designated under the applicable national rules; or

  (c) the construction product is manufactured in a traditional manner or in a manner appropriate to heritage conservation and in a non-industrial process for adequately renovating construction works officially protected as part of a designated environment or because of their special architectural or historic merit, in compliance with the applicable national rules.


  Bron: PIANOo

  logo Pianoo

  PIANOo, Expertisecentrum

  Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. Professionele inkoop draagt bij aan het beleid van de organisatie en biedt value for tax payers' money.


  Gebruik milieuvriendelijke materialen en grondstoffen

  U kunt als inkoper kiezen voor duurzaam geproduceerde grondstoffen, producten die gemaakt zijn van recyclebaar materiaal of producten die zonder schadelijke stoffen geproduceerd zijn. Op die manier draagt u bij aan een duurzamer beheer van hulpbronnen, een lagere milieu-impact en een goede beschikbaarheid van grondstoffen voor deze en volgende generaties. In de milieucriteriadocumenten vindt u al ideeën om goed met materialen en grondstoffen om te gaan. Maar u kunt ook een ambitieuzere weg kiezen door biobased of circulair in te kopen.  Biobased inkopen

  In de Biobased Economy vervangen hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen. Zo kunnen suikerbieten dienen als grondstof voor bioplastic, kunnen bladeren van landbouwgewassen worden gebruikt om gevelplaten te maken en kunnen van specifieke inhoudsstoffen uit planten cosmetica, medicijnen of chemische stoffen gemaakt worden. Drijfveren achter de Biobased Economy zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.


  Biobased inkopen toegelicht

  Veel van de producten die we dagelijks gebruiken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. Er zijn echter steeds meer 'biobased' alternatieven voor handen, gemaakt van hernieuwbaar, organisch materiaal. Het kan interessant zijn om te kiezen voor biobased alternatieven omdat de kosten gedurende de levensduur lager kunnen liggen en het productieproces vaak milieuvriendelijker is. Als inkoper kunt u biobased producten via de inkoop een kans geven.

  Meer informatie: Biobased inkopen toegelicht

  Aan de slag met biobased inkopen

  Als u de markt wilt aansporen om biobased producten te leveren of toe te passen, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt minimumeisen stellen, bijvoorbeeld door te eisen dat er een aandeel biobased producten wordt geleverd of dat er een aandeel biobased grondstoffen in de producten zitten. Ook kunt u gunningscriteria opnemen waar biobased producten goed kunnen scoren, zoals lagere levensduurkosten, lagere CO2 emissies of een goede biologische afbreekbaarheid. Door deze gunningscriteria te beoordelen middels de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) – systematiek, krijgen biobased alternatieven een kans.

  Meer informatie: Aan de slag met biobased inkopen