waar natuurlijke grondstoffen centraal staan

STICHTING AGRODOME ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Naam
Stichting Agrodome
Voluit volgens inschrijving Kamer van Koophandel (09217107)
Stichting Agrodome, transitie- en innovatiecentrum voor nagroeibare producten.
RSIN/Fiscaal nummer
821986417

Adres
Veerstraat 122
6701 DZ Wageningen
0317 427570
info@agrodome.nl


Doelstelling van stichting Agrodome
Doelstelling is de milieu- en klimaateffecten van bouwgerelateerde activiteiten terug te dringen via een transitie van de huidige, veelal op een fossiele grondstofvoorziening gebaseerde, bouwpraktijk naar een bouw die overwegend biobased of oneindig beschikbare grondstoffen gebruikt.

Beleidsplan in Hoofdlijnen
De stichting Agrodome is een advies en informatie centrum voor biobased bouwmaterialen , bouwproducten en bouwconcepten. De Stichting Agrodome werkt aan een vermindering van de milieu-impact die de huidige bouwwereld heeft. Dit doet zij door het geven van voorlichting over het gebruik en de toepassing van materialen met een lagere milieu-impact aan zowel professionals als particulieren. De stichting heeft vestigingen in Wageningen en Leiden.

Middelen die Stichting Agrodome daarbij inzet zijn:
- Het geven van voorlichting en advies aan partijen uit de bouwwereld, met de nadruk op de professionele stakeholders.
- Het inrichten van exposities, verzorgen van excursies. Lezingen en workshops. Zowel aan zakelijke als particulieren.
- Het opzetten van innovatietrajecten, (inter)nationale samenwerkingsverbanden, onderzoekstrajecten.
- Het betrekken van onderwijsinstellingen bij de transitie in de bouw.

Bestuur
dhr. G.F. (Fred) van der Burgh, voorzitter/penningmeester
mevr. E.F.L.M. (Sissy) Verspeek, secretais
dhr. J. (Jan) ten Hennpe, vice-voorzitter
dhr. J. (Han) van Drunen

Raad van Advies
dhr. G. (Geert) Mantingh
dhr. J. (Jan) van Dam
dhr. W. (Willem) Eckhardt
mevr. A.(Andrea) Henning
dhr. W.J. (Willem Jan) Sanders

Beloningsbeleid
De bestuurders krijgen geen beloning, kosten gemaakt ten behoeve van bestuurstaken kunnen worden gedeclareerd volgens het beloningsreglement.
De Stichting Agrodome heeft geen personeel in dienst.


Jaarverslag 2012 (pdf)
Financieel verslag 2012 (pdf)

homepage

CONTACT
secretariaat en bezoekadres
Stichting Agrodome
Veerstraat 122
6701 DZ Wageningen
telefoon 0317 427570
e-mail info@agrodome.nl
website www.agrodome.nl

ADVIES, TRAININGEN EN WORKHOPS 
Voor professionals in de bouwen particuliere opdrachtgevers.

advies duurzaam bouwen op maat
workshops duurzaam bouwen voor particuliere opdrachtgevers en bouwgroepen

ADVISERING (LCA)
Advies aan bedrijven of toeleveranciers voor de bouw
meer informatie ...

EIGEN WORKSHOPS
U kunt de ruimte in Agrodome ook gebruiken voor eigen workshops, lezingen, vergaderingen e.d. Ook kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.
meer over gebruik Agrodome

RONDLEIDING
Op afspraak is Agrodome op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur een keer per maand open voor publiek. Uitleg en informatie worden verzorgd door Stichting Agrodome.
meer informatie...

WERK OF STAGE BIJ
STICHTING AGRODOME
meer informatie
...

 

logo